Certifikace

Záruky, certifikáty a VOP

  • záruka bezvadné kvality dodávek až 15 let (střešní pláště)
  • všechny používané materiály jsou certifikovány státními zkušebnami
  • pojištění společnosti u pojišťovny ALLIANZ, Direct pojišťovna a D.A.S.
  • zápis v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve stavebnictví vedeného podle § 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách u Ministerstva pro místní rozvoj ČR