Dluhopisy

Informace o privátní emisi dluhopisů

Společnost TESTA s.r.o. se v souvislosti s realizací rozvoje rozhodla ke dni 1.8.2016 vydat privátní emisi firemních dluhopisů. Doba úpisu je jeden rok.

Datum zveřejnění                       Název – dokument ke stažení

Zveřejněno dne: 26.07.2016    Emisní podmínky emise dluhopisů TESTA 2016/I

Zveřejněno dne: 26.07.2016    Smlouva o úpisu a koupi dluhopisů

Zveřejněno dne: 26.07.2016    Předávací protokol

Zveřejněno dne: 26.07.2016    Dluhopis

 

Emitent: TESTA s.r.o., IČ 60109360, se sídlem Šedivská 838, 561 51 Letohrad

 

Název dluhopisu: TESTA 2016/I

Forma dluhopisu: cenný papír na řad

Podoba dluhopisu: listinný cenný papír

Pořadové číslo emise: 1

Emisní kurz: 100 % (slovy: sto procent) jmenovité hodnoty

Jmenovitá hodnota 1 ks dluhopisu: 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých)

Měna dluhopisu: koruna česká (CZK)

Datum emise: 1. 8. 2016

Doba splatnosti: 1. 8. 2026

Výnos dluhopisu: pevná úroková sazba ve výši 5,77 % p.a.

 

Datum splatnosti úroků:

Úrokový výnos obdrží ten investor, který je vlastníkem dluhopisu 1.9.2016, 1.10.2016, 1.11.2016, 1.12.2016, dále pak k 1. dni v každém měsíci v roce 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, a konče 1.9.2027.

Veškeré informace o emisi dluhopisů TESTA2016/I s.r.o. Vám podá vedení společnosti TESTA s.r.o., tel.:+420 465 621 249. E-mail: testa@testa.cz