GDPR

Informace o zpracování osobních údajů (OÚ):

Správce OÚ je Testa s.r.o.

sídlo: Šedivská 838, 561 51 Letohrad
IČ: 60109360
DS: dai62ks
telefon: +420 602 456 587
e-mail: testa@testa.cz.

Společnost zpracovává osobní údaje v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících z uzavřených smluv, z obecně závazných právních předpisů a osobní údaje, které slouží k naplnění jejího předmětu činnosti, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti. OÚ jsou třetím stranám předávány pouze zákonem stanoveným osobám nebo smluvním partnerům.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od společnosti přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.